Rukovodstvo

○ ○ ⚫ ○ ○

...

Nikola Maravić

DIREKTOR ANSAMBLA

...

Miloš Šumenković

MENADŽER ANSAMBLA

...

Mihailo Radaković

UMETNIČKI RUKOVODILAC ANSAMBLA

○ ○ ⚫ ○ ○...

Nemanja Stojanović

ŠEF ORKESTRA

○ ○ ⚫ ○ ○...

Branislava Muratović

PR MENADŽER ANSAMBLA

Prijavite se za obaveštenja putem Email-a